Bir Nefret Suçu Örneği Olarak Sivas Katliamı

Bir Nefret Suçu Örneği Olarak Sivas Katliamı

Bu yazı sabitlenmiştir.

Nazlı Barçın DOĞAN | ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu   Giriş Demokratikleşme sürecinde öne çıkan unsurlardan çoğulculuk ve çokkültürlülük, toplumsal düzenin sürdürülebilirliği konusunda kimi soru işaretlerine neden olmuştur. Mevcut kültürel farklılıkların...